Romania CSR Index 2017


Romania CSR Index 2017, ediția II-a, este topul celor mai transparente şi implicate companii din România privind responsabilitatea socială şi de mediu. Indexul analizează 100 de companii mari din România din perspectiva sustenabilității corporative.
Analiza Romania CSR Index a evaluat implicarea  companiilor mari din România pornind de la clasamentul publicației Ziarul Financiar „Cele mai valoroase companii din România”
Pentru a analiza performanțele companiilor, agenția The Azores a elaborat o fișă de evaluare cu 43 de indicatori organizați în 9 categorii:
   Guvernanță Corporativă
   Diversitate
   Impact Economic
   Mediul Înconjurător
   Drepturile Omului și Politica Anti-Corupție
   Angajați
   Marketing & Creating Awareness
   Investiții în comunitate
   Lanțul de aprovizionare
Acești indicatori au fost aleși în conformitate cu 4 referințe internaționale, cele mai importante din domeniul CSR: Directiva 2014/95/UE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la prezentarea de informații non-financiare și de informații privind diversitatea, Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Global Reporting Initiative Standards și Dow Jones Sustainability Index.
În acordarea punctajelor s-a pus un accent mare pe KPIs. Astfel, pentru fiecare indicator, companiile au primit 1 punct, în condițiile în care au facut menționări referitoare la indicatorul respectiv, și 2 puncte, în condițiile în care informațiile au fost însoțite de KPIs. În cazul indicatorilor de mediu, companiile au primit 2 puncte doar în condițiile în care au comunicat un obiectiv de reducere a impactului negativ.
Totuși, unii indicatori au ținut cont și de relevanța pe care o au în funcție de industria din care face parte compania evaluată, în sensul că, de exemplu, indicatorul referitor la biodiversitate nu este relevant pentru o companie din industria bancară, și în acest caz banca nu a fost  depunctată daca nu a publicat informații.
Deși indexul a luat în considerare doar informațiile publice, companiile au avut oportunitatea ca aceasta fișă să fie completată sau revizuită de o persoană desemnată din interior.
Fisa de evaluare pentru Romania CSR Index poate fi descarcata accesand urmatorul link: Evaluare_RCSRI_2017
Un flash report al analizei poate fi accesat aici:
Limba romana : Flash_Report_Romania_CSR_Index_2017
Limba engleza: Flash_Report_Romania_CSR_Index_2017_English_version
Raportul detaliat Romania CSR Index 2017 poate fi accesat aici:
Limba romana: Romania_CSR_Index_2017_Detailed_Report