Standardele GRI sunt primele standarde globale care vin in sprijinul organizatiilor pentru pregatirea raportului de dezvoltare durabila.

Aceste standarde de raportare vor permite organizatiilor din toata lumea sa fie mai transparente cu privire la impactul pe care il au din punct de vedere economic, al mediului si social. Ele vor ajuta, de asemenea, organizatiile sa contribuie la cele 17 Obiective de Dezvoltare Durabila ale Organizatiei Natiunilor Unite (SDG).

Standardele GRI au fost lansate pe 19 octombrie 2016 si se afla la a cincea editie. Acestea urmeaza Liniilor Directoare GRI G4 Guidelines, care au fost lansate in Mai 2013 si pot fi folosite pana pe 1 iulie 2018. Se recomanda insa adoptarea din timp a Standardelor GRI.

Structura standardelor GRI

Standardele GRI sunt construite pe baza acelorasi concepte cheie si cerinte de informari prezentate in Liniile Directoare G4 (G4 Guidelines). Diferenta este ca acum sunt structurate ca un set de 36 de standarde interdependente, modulare.

Astfel, in versiunea noua vom avea 3 Standarde Universale si 3 serii de Standarde Specifice:

Standarde Universale:

GRI 101: Fundament – descrie principiile de raportare si procesul necesar pentru elaborarea raportului de CSR.

GRI 102: Prezentarea informatiilor generale – raportarea informatiilor contextuale despre organizatie: profil, strategie, etica si integritate, guvernanta, implicarea stakeholderilor si procesul de raportare.

GRI 103: Abordarea managementului – raportarea informatiilor despre managementul subiectelor relevante privind dezvoltarea durabila in organizatie.

Standarde Specifice

GRI 200: 6 Informari despre impactul economic al organizatiei

GRI 300: 8 Informari despre impactul de mediu al organizatiei

GRI 400: 19 Informari despre impactul social al organizatiei

 

Fig 1: O privire de ansamblu a standardelor GRI

 

Principii de raportare

Principiile de raportare recomandate de GRI sunt fundamentale pentru pregatirea unui raport de dezvoltare durabila consistent. Organizatiile trebuie sa respecte aceste principii daca intentioneaza sa declare ca raportul este in conformitate cu GRI Standards.

GRI propune un set de 10 principii de raportare pentru elaborarea unui raport de CSR concludent.

  • O serie de 4 principii privind continutul raportului de CSR: Principiul Materialitatii, Principiul Implicarii Stakeholderilor, Principiul Exhaustivitatii si Principiul Contextul unei Dezvoltari Durabile.
  • O serie de 6 principii privind calitatea raportului de CSR: Acuratete, Balanta, Claritate, Comparabilitate, Fiabilitate, Actualitate.

Dintre aceste principii, cel mai important este Principiul Materialitatii, prin care se recomanda identificarea celor mai relevante arii (Material Topics) referitoare la dezvoltare durabila, tinand cont de industria si de piata in care activeaza compania raportoare.

In urma identificarii acestor arii relevante, raportorii vor putea alege Standardele GRI Specifice (din seriile 200, 300 si 400) care sunt necesare pentru pregatirea raportului de dezvoltare durabila.

 

Fig. 2.  Principiile de raportare recomandate de GRI Standards

 

Procesul de identificare a ariilor relevante (Material Topics)

Identificarea subiectelor relevante este cel mai important proces in raportarea de CSR, conform GRI Standards. Acest proces este descris pe larg in Standardul 101.

Identificarea subiectelor relevante se face in urma colectarii inputurilor de la toate partile co-interesate – Principiul Stakeholder Inclusiveness – si in urma aplicarii principiilor Sustainability Context – pentru a identifica toate ariile sensibile care tin de sustenabilitate si pot avea un impact pozitiv sau negativ asupra organizatiei si asupra societatii, dar si de Principiul Exhaustivitatii – prin aplicarea caruia o companie se asigura ca acopera toate subiectele relevante asa cum sunt percepute de toate partile co-interesate.

 

Ce trebuie raportat pentru fiecare arie relevanta (Material Topic)?

Pentru fiecare arie identificata ca fiind relevanta pentru organizatie din punct de vedere al dezvoltarii durabile se raporteaza urmatoarele informatii:

  • O explicatie privind motivul pentru care acea arie este considerata relevanta;
  • Limitele impactului: Unde are loc acest impact – in organizatie sau in lantul valoric – si care este implicarea organizatiei privind impactul respectiv;
  • O explicatie privind actiunile intreprinse de organizatie pentru managementul ariilor relevante;
  • O descriere a politicilor, angajamentelor, obiectivelor, responsabilitatilor si a mecanismelor de solutionare a reclamatiilor;
  • Modalitatea in care organizatia evalueaza actiunile intreprinse privind ariile relevante si rezultatele acestor evaluari;

 

Raport „Core” sau „Comprehensive”

In versiunea noua a standardelor organizatia GRI a dorit sa aduca mai multa claritate cu privire la raportarea obligatorie si raportarea optionala: Diferentierea intre cerintele de raportare si recomandarile de raportare.

Raportorii pot alege mai flexibil daca doresc sa se conformeze standardelor GRI in totalitate sau daca aleg sa faca referire doar la anumite standarde specifice.

  • Raportul „Core” : Aceasta optiune indica faptul ca un raport contine un minim de informatii necesare pentru a intelege impactul unei organizatii asupra unei dezvoltari durabile, si cum este gestionat acest impact.
  • Raportul „Comprehensive” : Acest raport are la baza raportul Core, insa se solicita informatii mai in amanunt referitoare la strategie, etica si integritatea si guvernanta corporativa. In plus, organizatiei i se solicita sa raporteze mai in amanunt despre impacturi, oferind toate informatiile solicitate de standardele specifice (seriile 200, 300 si 400), atunci cand raporteaza despre ariile relevante.
  • Raportul „GRI-referenced” : Este o solutie potrivita pentru organizatiile care doresc sa raporteze despre anumite impacturi economice, de mediu sau sociale, dar care nu are intentia de a folosi standardele pentru a oferi o imagine de ansamblu privind ariile relevante si impactul generat.

Despre Global Reporting Initiative

GRI ajuta companiile sa pregateasca un raport despre impactul social economic si de mediu inca din 1999, cand a publicat o prima versiune draft cu liniile directoare.

In octombrie 2016 erau inscrise in baza de date a GRI peste 38.000 de rapoarte de CSR, din care 25.000 conform standardelor GRI. In total, peste 10.000 de organizatii erau inscrise in baza de date GRI. Aceasta poate fi consultata aici: Sustainability Disclosure Database.

Standardele GRI pot fi descarcate de le site-ul GRI Standards Download Center.