Best Practices in Corporate Sustainability: evenimentul de lansare al ranking-ului Romania Corporate Sustainability & Transparency Index (CST Index), evaluare complexă, unică în România, care analizează performanta şi nivelul de transparenţă al companiilor din perspectiva sustenabilității corporative.

ROMANIA Corporate Sustainability & Transparency INDEX 2023 este o evaluare care cuprinde 11 categorii si 78 de indicatori de sustenabilitate care se referă atât la strategia de sustenabilitate, cât și la implicarea companillor din punct de vedere economic, de mediu și social. Punctajul final al fiecarei companii se calculează în funcție de industria din care fac parte companiile.
Sunt evaluate informațiile publicate de companii în rapoartele de sustenabilitate / CSR, în declaraţiile nefinanciare sau pe website-urile corporate, raportate pentru anul financiar 2020 în limba română.
Scorecard-ul este un instrument de evaluare aliniat la cele mai importante standarde sau referințe internaționale din domeniul sustenabilității corporative și responsabilității sociale:
  • Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale ONU (ODD)
  • Directiva 2014/95/UE
  • GRI Sustainability Reporting Standards (GRI Standards)
  • CDP (Carbon Disclosure Project)
  •  Business for Societal Impact (formerly known as LBG)